Boys: SAR vs. KYHS

November 9, 2017 @ 9:50 AM, Shalhevet Gym

FINAL SCORE: KYHS 28 – SAR 44

NEXT GAME:

Girls: Shalhevet vs. Ma’ayanot